Bij voldoende belangstelling, verzorgt Posner Training en Advies ook trainingen en competentieworkshops in open vorm. Hieraan kunnen deelnemers van verschillende afdelingen, bedrijven en organisaties meedoen.
Wij bieden aan:

Trainingen Persoonlijke effectiviteit:

 • Assertiviteit
 • Effectief Be├»nvloeden
 • Time Management
 • Vergroot je zelfvertrouwen

Communicatietrainingen:

 • Adviseren
 • Effectieve Gesprekstechnieken
 • Onderhandelen
 • Conflicthantering

Competentieworkshops:

 • Mondeling presenteren en communiceren
 • Overtuigingskracht
 • Resultaatgerichtheid
 • Klantvriendelijkheid

Aanpak

Vooraf vindt er altijd een persoonlijk intakegesprek met de deelnemers plaats. Hierin bespreken we de werksituatie en leerwensen met de cursist.
Om optimaal rendement uit de training te halen, is er gedurende de hele training aandacht voor de borging van het geleerde. Gedurende de training is het persoonlijk actieplan hierbij een belangrijk hulpmiddel. Waar mogelijk zetten we ook Intention Circles in om deelnemers te helpen nieuw verworden vaardigheden te verankeren. Deze krachtige werkvorm, waarin deelnemers in groepen van 4 tot 6 personen aan de slag gaan, is een beproefd instrument gebleken om persoonlijke intenties dieper te borgen in houding en gedrag.

Duur

De meeste trainingen duren 2 a 3 dagen met een tussenliggende periode van minimaal twee weken tussen de verschillende cursusdagen.
Bij voldoende belangstelling wordt er weer een training georganiseerd. Deze vindt doorgaans plaats in of in de buurt van Utrecht. Een cursusgroep bestaat uit maximaal 10 deelnemers, waarvan maximaal 3 deelnemers van hetzelfde bedrijf.