Voorbeelden van vragen van klanten

  • ‘Wij willen als HR-afdeling eerder bij het adviestraject van onze klanten op de lokaties betrokken worden.’
  • ‘Wij willen als financiële afdeling samen in control zijn; de houding van de beleidsmedewerkers moet pro-actiever worden richting de klant, we moeten onderling beter communiceren en samenwerken, meer van de synergie gebruik maken en beter elkaars talenten benutten. ’
  • ‘De binnen- en buitendienst moeten beter gaan samenwerken.’
  • ‘Een aantal medewerkers van de Service-afdeling moet zich pro-actiever naar de klant opstellen.’

Samenwerken als partners

In onze opleidingspraktijk merken we geregeld dat organisaties al voor een opleiding of training hebben gekozen zonder het onderliggende probleem goed in kaart te hebben. Het rendement van de training blijft hierdoor zeer beperkt.
Wij kiezen er daarom voor eerst samen met u het probleem vast te stellen zodat u een bewuste keuze kunt maken voor een oplossing.
Afhankelijk van uw vraag, kan een adviestraject bestaan uit meerdere contactmomenten, maar het kan ook beperkt blijven tot één gesprek. In elk adviestraject brengen we de vraag en het krachtenveld met de betrokkenen in kaart. Afspraken voor verantwoordelijkheden, op te leveren resultaten en manier van samenwerken leggen we contractueel vast.

Duur

Trainingstrajecten verschillen in duur en intensiteit. Posner Training en Advies is een voorstander van meerdere korte interventies verspreid over een langere periode. Dit vergroot de oefenmogelijkheden en daarmee het rendement van de training.

Aanpak

Onze teamtrainingen zijn maatwerktrainingen, waarbij de vraag van de opdrachtgever leidend is. Uit het intakegesprek ontstaat vaak al snel een helder beeld van de wensen en behoeften van het team/de organisatie. Hierna brengen we een gepast voorstel uit.
Effectiviteit staat bij ons voorop. Dit betekent dat onze trainingen praktisch zijn, afwisselend in werkvormen en methodieken en dat er afspraken worden gemaakt over borging van het nieuw te verwerven gedrag.