Informatie loopbaancoaching

Op je levens- en loopbaanpad word je – al dan niet gedwongen – voor allerlei keuzes gesteld: leidinggeven of specialiseren? In loondienst blijven of voor mezelf beginnen? Doorgaan op de ingeslagen weg of mijn hart volgen?

Iedereen wil zich gelukkig voelen in zijn werk, maar wat is daarvoor nodig? En hoe kom je daar? Een loopbaancoachtraject geeft inzicht in je belangrijkste drijfveren, wensen, doelen, kwaliteiten en valkuilen. Inzicht in de arbeidsmarkt zorgt tenslotte voor een passende functie.

Aan wat voor coachvragen kun je denken?

Waar ligt mijn passie?

Wat zijn mijn talenten en welke functies passen bij mij?

Wat heb ik nodig om me privé en in mijn werk gelukkig te blijven voelen?

Wat heb ik nodig om verder te komen in mijn loopbaan?

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik ook als ondernemer in mijn ontwikkeling blijf groeien?

Hoe kan ik bewuste keuzes maken in het aannemen van opdrachten?

Hoe ziet een coachtraject eruit?

• Aan de hand van jouw coachvraag, die in het intakegesprek wordt vastgesteld, gaan we gedurende 8 sessies van 1,5 uur aan de slag. Naast de TMA (Talenten Motivatie Analyse), maak ik gebruik van diverse methodieken zoals kernkwaliteiten, biografisch werken, geweldloze communicatie, RET en oplossingsgericht coachen.

• Gedurende het traject doorlopen we drie fasen:

1. Wie ben ik?

2. Wat wil ik? Wat kan ik?

3. Wat doe ik?

De eerste fase(Wie ben ik?) bestaat uit 4 sessies, die plaats zullen vinden met tussenpozen van circa twee weken. Tussen de laatste 4 sessies (fase 2 en 3) zit gemiddeld een maand. De sessies kunnen zowel in een ruimte van het coachhuis in Utrecht als online plaatsvinden.

• Aan het einde vieren we de successen en evalueren we. Van de TMA ontvang je een uitgebreide persoonlijk rapportage.

Wat kan je van mij als coach verwachten?

• Deskundige begeleiding en ondersteuning bij jouw ontwikkeling. Dit betekent dat je in elk stadium van het traject kunt rekenen op adequate ondersteuning. Bij twijfel kan ik terugvallen op mijn netwerk van professionele coaches.

• Te allen tijde een gegarandeerd vertrouwelijke behandeling. Dit betekent dat geen enkele informatie aan derden gegeven wordt tenzij na jouw goedkeuring;

• Een all-in coachtraject van 8 coachsessies voor € 2176,- inclusief BTW.

Wat verwacht ik als coach van jou?

• Dat je actief en open meewerkt in het coachingsproces. Dit betekent dat je in alle openheid de gesprekken houdt; dat je je houdt aan de afspraken die we maken en dat je je reflectieverslag en eventuele huiswerkopdrachten ook daadwerkelijk uitvoert.

Geïnteresseerd?

Ben je na het lezen van bovenstaande geïnteresseerd en gun je jezelf dit bijzondere cadeau? Neem dan contact op, dan kunnen we samen telefonisch vaststellen of ik jou hetgeen kan bieden, waarnaar je op zoek bent. Zo ja, dan plannen we kort erna een intakegesprek van circa 60 minuten om nader kennis te maken en alvast jouw coachvraag te verkennen.

Naam: Bonnie Posner

E mail: bonnie@posner.nl

Tel nr: 06-22 97 76 11