Training Praktijkgerichte Teamcoaching

Kom je ook wel eens ‘gedoe’ tegen in je team en wil je hier inzicht in krijgen? Kost het managen en begeleiden van je team(s) meer energie dan je zou willen? Wil je dat je interventies impact hebben? Vraag je je af hoe je ‘afspraak is afspraak’ binnen een team vormgeeft en hoe de afspraken ook nagekomen worden?

Praktijkgerichte Teamcoaching

Tijdens de tweedaagse training Praktijkgerichte Teamcoaching leer je hoe je teams effectiever kunt laten communiceren. Je krijgt in deze training inzicht in jouw stijl van teamcoaching en in de werking van de onderstroom. Zo bereik je meer resultaat met minder inspanning.

Inzicht in teamontwikkeling, de bijbehorende dynamiek, het herkennen en benoemen van patronen in teams is een aantal onderwerpen dat aan de orde komt. De training is praktijkgericht, dus het geleerde is direct toepasbaar in de praktijk. Door deze training vergroot en versterk je je vaardigheden in teamcoaching.

Waar mensen samenwerken spelen voortdurend zaken in de ‘onderstroom’. Vaak bepaalt deze onderstroom – onbewust – wat er boven tafel gebeurt. Deze onderstroom is in de praktijk zichtbaar als ‘gedoe’. Gedoe is lastig te grijpen, leidt af, lijkt vaak niet door logica gedreven en beïnvloedt resultaten. In deze training leer je ‘gedoe’ te herkennen en krijg je handvatten voor oplossingen.

Je leert in deze training ook veel over jezelf. Je krijgt inzicht in je eigen coachingsstijl en in die van anderen. Ook krijg je inzicht in het systeemdenken en de werking van de onderstroom bij teams. Daarnaast krijg je inzichten in succesfactoren en randvoorwaarden voor een succesvol traject van teamontwikkeling.

De training wordt gegeven door Arie de Korte (www.dekorte.biz) en Bonnie Posner (www.posner.nl)

Voorafgaand aan de training vindt er een intakegesprek plaats.

Datum:  28 maart en 25 april van 9.30 – 16.30 uur in Utrecht

Investering: € 995,00 exclusief BTW; voor organisaties die niet BTW-plichtig zijn geldt een speciale BTW-regeling

Schrijf je in met een reply op deze mail of via www.dekorte.biz of www.posner.nl

Meer informatie?

Bel Arie (06- 53 94 66 84) of Bonnie (06- 22 97 76 11).